På denna sida hittar du information om personer och organisationer som på olika vis varit delaktiga i framtagandet av Din Kemi. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Din kemi är ett projekt som drivs av Svenska Nationalkommittén för Kemi. Nationalkommittén verkar för att väcka allmänhetens och framförallt ungdomars intresse för kemi. Nationalkommittén förmedlar till exempel kontakter mellan skola, universitet/högskola och industri. Ett av kommitténs mål är att stimulera lärare till förnyelse inom undervisningen. Ett annat mål är att stimulera spridandet av forskningsresultat till skola och allmänhet.

Projektet Din Kemi startade 2017 och finansieras genom ett anslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Stiftelsen stödjer främst projekt inom humaniora, dessutom har genom åren ett antal projekt beviljats anslag för att stödja och uppmuntra utbildning inom bland annat STEM området.

Svenska Nationalkommittén för Kemi beviljades anslag för projektet ”Kemi i kontext - ett nätbaserat fritt tillgängligt läromedel i kemi för högstadiet”.

 

Citera Din Kemi

Din Kemi uppdateras kontinuerligt och varje text har bearbetats av flera författare och redaktörer. Om du vill ange Din Kemi som källa så föreslår vi följande format:

Svenska Nationalkommittén för Kemi, Din Kemi, https://dinkemi.se/elearning/kapitel/avsnitt (tillgänglig år-månad-datum)
 

Kapitel 1, Sinnen, avsnitt 1, Att leva och överleva kan citeras så här:


Svenska Nationalkommittén för Kemi, Din Kemi, https://dinkemi.se/elearning/sinnen/att-leva-och-overleva (tillgänglig 2023-01-03)
 

 

Författare

Här nedan hittar du korta presentationer av de 40 forskare, från 16 olika universitet och företag, från Luleå i norr till Malmö i söder, som skrivit texter till Din Kemi.

 

Bild och form

Följande personer har varit nyckelpersoner i produktionen av Din Kemi:

Inläsning

Följande personer har läst in ord och uttryck: Maria Ahlsén, Viveka Alfredsson, Fredrik Almqvist, Karolina Broman, Alexandra Ellervik, Ulf Ellervik, Sofia Essén, Valtýr Freyr Hlynsson, Linda Lindberg, Jan-Olle Malm, Sophie Manner, Roberto Mastio, Jessica Norrbom, Charlotta Turner, Emil Tykesson, Ola Wendt, Daniel Frankel Willén, Rebecca Frankel Willén

 

 

Tack

Det är många som har hjälp till på olika sätt under arbetet med att skapa Din Kemi. Några har valt att vara anonyma. Ett särskilt tack riktas till:

 

 

Bildinformation